Гадаадын иргэд хөдөлмөр эрхлэх яармагVirtual International Job Fair

HOME > Гадаадын иргэд хөдөлмөр эрхлэх яармаг

Ажил хийх талаар тайлбар видео

дадлагажигч ажилтан гэдэгт

Тусгай ур чадвартай мэргэшсэн
дадлагажигч ажилтан гэдэг нь гадаадын
иргэдэд Япон улсад илүү идэвхтэй ажил
хийх боломжийг олгох үүднээс бий
болгосон оршин суух статус юм.
Та "Ур чадвартай мэргэшсэн
дадлагажигч" статусаар Япон улсад
ажил эрхлэх хүсэлтэй байна уу?
*Энэхүү оршин суух зөвшөөрөл болох
статусаар ажиллахад, юуны өмнө
Япон хэлний болон ур чадвартай
мэргэшсэн дадлагажигчийн шалгалтанд
тэнцсэн байх шаардлагатай.
"Гадаадын иргэд хөдөлмөр эрхлэх
яармаг"-т оролцож, Япон улсад
ажил хийцгээе!
Бүртгэл үнэ төлбөргүй.
Тусгай ур чадварын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл энэхүү сайтнаас
(Монгол хэл) (English) (日本語) хүссэн мэдээлэлээ авна уу?

Гадаадын иргэд хөдөлмөр эрхлэх яармаг"-ын талаар

Гадаад улсад
амьдардаг
гадаадын иргэдэд
зориулсан
тусгай ур чадвартай
мэргэшсэн
дадлагажигч ажилтны
тогтолцооны тухай
ажлын тогтолцооны
тухай & Хамтарсан
компаниудын онлайн
тайлбарлах уулзалт.

・Тусгай ур чадвартай
мэргэшсэн дадлагажигч
ажилтны тогтолцооны
талаар ойлгомжтой
байдлаар тайлбарлана.
・Японы олон
компаниудын ажил
бизнесийн агуулга,
үйлдвэр компанийн
мэдээллийг тайлбарлах
болно.
・Мөн яармаг зохион
байгуулагдах өдөр
компаниудын
хариуцлагатай
ажилтантай япон
хэлээр асуулт
хариулт явагдана.

Энэхүү яармагт хэрхэн яаж оролцох тухай аргачлал

Онлайн (Zoom вебинар ашиглана)

Яармагын арга хэмжээ нээгдэх он.сар.өдөр

1-р ээлж: 11-р сарын 26 (бямба), 27 (ням)-ны өдрүүдэд
2-р ээлж: 2-р сарын 4 (Бямба) ба 5 (Ням)-ны өдрүүдэд

Бүртгэл хийгдэх дараалал

  • Энэхүү вэбсайтаар бүртгүүлнэ
  • Бүртгэлийг хүлээн авсан имэйлийг илгээх
  • Яармагын арга хэмжээ эхлэхээс 1 долоо хоногийн өмнө
    оролцохын тулд ZOOM URL-аар илгээнэ
  • "Гадаадын иргэд хөдөлмөр эрхлэх яармаг"-т оролцох*

*Тус Компанид орж ажиллахаас өмнө Япон хэлний шалгалт болон мэргэжил тус бүрээр ур чадварын шалгалт өгөх шаардлагатай.

Эдгээр улсуудын хүмүүс оролцох боломжтой.

Компаниудын жагсаалт

Гадаадын хүн бол эндээсFor foreign nationals