विदेशी रोजगार मेलाVirtual International Job Fair

HOME > विदेशी रोजगार मेला

प्रणाली व्याख्या गरेकोनिनियो

निर्दिष्ट सीपको बारेमा

निर्दिष्ट सीप भनेको जापानमा विदेशीहरूलाई अझ बढी सक्रिय गराउन
बनाइएको बसोबास योग्यता (स्थिति) हो।
तपाईंको "सीप" को उपयोग गरी जापानमा जागिर खोजी काम गर्नुहुन्न र?
※यो बसोबास योग्यता (स्थिति)मा काम गर्न जापानी भाषा परीक्षा
र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्न आवश्यक छ।
"विदेशी रोजगार मेला" मा सहभागी भएर जापानमा काम गरौँ!
सहभागिता निःशुल्क
निर्दिष्ट सीपहरूमा विस्तृत जानकारीको लागि,
कृपया यो साइट (नेपाली) (English) (日本語) हेर्नुहोस्।

विदेशी रोजगार मेलाको बारेमा

विदेशमा बस्ने विदेशीहरूको लागि लक्षित
निर्दिष्ट सीप प्रणाली सम्बन्धित
प्रणाली जानकारी सभा र अन लाइन संयुक्त
कम्पनी जानकारी सभा

・निर्दिष्ट सीप प्रणालीको बारेमा
बुझ्न सजिलो हुने गरी व्याख्या गर्नेछु।
・धेरै जापानी कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापार र कम्पनी सम्बन्धित जानकारीको
व्याख्या गर्नेछन्।
・सोही दिन, कम्पनीको इन्चार्ज व्यक्तिसँग जापानी भाषामा प्रश्न-उत्तर
सत्र पनि आयोजना हुनेछ।

आयोजन विधि

अनलाइन (जुम वेबिनार उपयोग)

आयोजन मिति

पहिलो पटक ११ महिना २६ गते (शनि), २७ गते (आइत)
दोस्रो पटक २ महिना ४ (शनि) गते र ५ गते (रवि)

आवेदनको प्रवाह

  • यस साइटबाट आवेदन
  • आवेदन सोधपुछ इमेल पठाउने
  • आयोजना हुने १ हप्ता अगाडिसम्म
    सहभागिताको लागि जुम युआरयल पठाउने
  • विदेशी रोजगार मेलामा सहभागी*

*आबद्ध हुनु अघि, जापानी भाषा परीक्षा र प्रत्येक क्षेत्रमा लिइने सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्न आवश्यक छ।

यी देशका महानुभावहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ।

कम्पनीहरूको सूची

कम्पनीको महानुभाव यताFor corporates

विदेशी महानुभाव यताFor foreign nationals