විදේශ රැකියා පොළVirtual International Job Fair

HOME > විදේශ රැකියා පොළ

ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝව

විශේෂිත නිපුණතා පිළිබඳව

විශේෂිත නිපුණතා යනු, විදේශිකයන් හට ජපානයේ දී වඩාත් ක්‍රියාකාරී ලෙස කාර්යය කිරීමට ඉඩ
සැලසීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද නේවාසික පදිංචි තත්ත්වයකි.
ඔබේ “නිපුනතා” භාවිතා කර රැකියාවක් ලබා ගෙන, ජපානයේ වැඩ කිරීමට කැමතිද?
*මෙම පදිංචි තත්ත්වය යටතේ රැකියාවක් කිරීමට, ජපන් භාෂා පරීක්ෂණය සහ නිපුනතා පරීක්ෂණය
සමත් වීම අවශ්‍ය වේ.
“විදේශ රැකියා පොළට” සහභාගී වී ජපානයේ රැකියාවක් කරමු!
සහභාගි වීම නොමිලේ
විශේෂිත නිපුණතා පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා,
කරුණාකර මෙම වෙබ් අඩවිය (සිංහල) (English) (日本語) පරීක්ෂා කරන්න.

විදේශ රැකියා පොළ පිළිබඳව

මෙය, විදේශයන්හි වෙසෙන විදේශිකයින් සඳහා වන
විශේෂිත නිපුනතා ක්‍රමවේදයට අදාළ
ක්‍රමවේද විස්තර සැසියක් සහ ඔන්ලයින් ඒකාබද්ධ
සමාගම් තොරතුරු සැසියකි.

・විශේෂිත නිපුනතා ක්‍රමවේදය පිළිබඳව පහසුවෙන්
තේරුම් ගත හැකි ආකාරයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.
・බොහෝ ජපන් සමාගම් විසින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර
අන්තර්ගතයන් සහ සමාගම් තොරතුරු පැහැදිලි කරයි.
・මෙදින, සමාගම්වල පුද්ගලයින් සමඟ ජපන්
භාෂාවෙන් ප්‍රශ්නෝත්තර සැසියක් ද පැවැත්වේ.

පවත්වන ආකාරය

ඔන්ලයින් (Zoom වෙබිනාර් භාවිතයෙන්)

පවත්වන දිනය

1 වන සැසිය: නොවැම්බර් 26 (සෙනසුරාදා), 27 (ඉරිදා)
2 වන සැසිය: පෙබරවාරි 4 (සෙනසුරාදා), 5 (ඉරිදා)

අයදුම් කරන පියවර

  • මෙම වෙබ් අඩවියෙන් අයදුම් කිරීම
  • අයදුම්පත භාරගත් බවට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් දැන්වීම
  • සැසිය පැවැත්වීමට සතියකට පෙර
    සහභාගී වීමේ ZOOM URL එක යැවීම
  • විදේශ රැකියා පොළට සහභාගී වීම*

*සමාගමකට බැඳීමට පෙර, ඔබ ජපන් භාෂා පරීක්ෂණය සහ එක් එක් ක්ෂේත්‍රය සඳහා වූ නිපුනතා පරීක්ෂණය සමත් විය යුතුය.

මෙම රටවල පුද්ගලයින් හට සහභාගී විය හැකිය.

සමාගම් ලැයිස්තුව

සමාගම් මෙතනින්For corporates

විදේශිකයින් මෙතනින්For foreign nationals