งานนัดพบแรงงานต่างประเทศVirtual International Job Fair

HOME > งานนัดพบแรงงานต่างประเทศ

คลิปอธิบำยเรื่องระบบฯ

เกี่ยวกับทักษะเฉพาะทาง

ทักษะเฉพาะทางบอกถึงสถานภาพการพำนักที่กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาส
ให้ชาวต่างชาติได้ทำกิจกรรมที่มากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
ท่านกำลังจะหางานและทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ "ทักษะ" บางด้านหรือไม่
*การจะทำงานโดยมีสถานภาพการพำนักเช่นนี้ จำเป็นต้องเข้าสอบและผ่าน
การทดสอบภาษาญี่ปุ่นและการทดสอบทักษะต่างๆ ก่อน
มาร่วม "งานนัดพบแรงงานต่างประเทศ" เพื่อค้นหาโอกาสในการทำงาน
ที่ประเทศญี่ปุ่นกันเถอะ
ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วม
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะเฉพาะทาง จากเว็บไซต์นี้ (ภาษาไทย) (English) (日本語)

เกี่ยวกับงานนัดพบแรงงานต่างประเทศ

งานที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลต่างๆ
ทางออนไลน์ จากบริษัทที่เข้าร่วมงานนี้
ตลอดจน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบทักษะเฉพาะทาง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติที่ปัจจุบัน
ยังอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น

・ท่านจะได้รับคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย
เกี่ยวกับระบบทักษะเฉพาะทาง
・ท่านจะได้รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
บริษัท หน้าที่งาน และอื่นๆ จากบริษัทญี่ปุ่น
จำนวนมาก
・ในวันงาน จะเปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบ
เป็นภาษาญี่ปุ่นระหว่างผู้ร่วมงานกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย

รูปแบบการจัดงาน

ทางออนไลน์ (ใช้ Zoom Webinar)

วันที่จัด

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์

ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  • การลงทะเบียนจากเว็บไซต์นี้
  • การส่งอีเมลแจ้งรับเรื่องลงทะเบียน
  • 1 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันที่จัดงาน
    การส่งลิงค์ Zoom URL เพื่อใช้ในการเข้าร่วม
  • ร่วมงานนัดพบแรงงานต่างประเทศ*

*ก่อนเข้าทำงานในบริษัท ท่านจำเป็นต้องเข้าสอบและผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและการทดสอบทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วย

รายนามประเทศที่สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้

รายชื่อบริษัท

สำหรับชาวต่างประเทศFor foreign nationals